Centro Estudios Luis Vives
 
Prova Grau Superior de Valencià - Nivell C2    
 

Prova Grau Superior - Nivell C2

DECRIPTOR GLOBAL DE NIVELL

El certificat de nivell C2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari experimentat avançat, que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre qualsevol text oral o escrit pertanyent a diversos àmbits d’ús i registres i en condicions de comunicació no sempre òptimes; de crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos; d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes i adaptant la seua producció a tota mena de variables contextuals, i de produir textos clars i ben estructurats adequats a una gamma àmplia de gèneres i registres.

Estructura de la prova de grau superior

ÁREA

VALOR

DURADA

Àrea de Comprensió Escrita

10 %

1 hora i 30 minuts

Àrea d’ Estructures Lingüístiques

20 %

Àrea d’ Expressió i Interacció Orals

25 %

  ±25 minuts

Àrea d’ Expressió Escrita

45 %

2 hores i 30 minuts

La durada de l'àrea d'expressió i interacció orals inclou el temps de preparació.

 
© C.E. Luis Vives - Valencia
Conocernos | Contactar | Condiciones Generales y Política de Privacidad
Mapa SituaciónSolicitud Información Inicio Centro de Estudios Luis Vives